Always Trusts, Always Hopes, Always Perseveres? Comparative Discourse Analysis of the Perception of International Entrepreneurship During Pandemic

Lasse Torkkeli*, Maria Ivanova-Gongne, Anna Vuorio, Ignat Kulkov

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: Kapitel i bok/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Always Trusts, Always Hopes, Always Perseveres? Comparative Discourse Analysis of the Perception of International Entrepreneurship During Pandemic”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Earth and Planetary Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Psychology