Altered glucose homeostasis in alpha2A-adrenoceptor knockout mice

Veronica Fagerholm, Tove Grönroos, Päivi Marjamäki, Tapio Viljanen, Mika Scheinin, Merja Haaparanta

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

41 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Altered glucose homeostasis in alpha2A-adrenoceptor knockout mice”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science