Alkaline modifiers as performance boosters in citral hydrogenation over supported ionic liquid catalysts (SILCAs)

Eero Salminen, Pasi Virtanen, Krisztián Kordás, Jyri-Pekka Mikkola

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

12 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Alkaline modifiers as performance boosters in citral hydrogenation over supported ionic liquid catalysts (SILCAs)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar