Aliquat A336®: a versatile and affordable cation source for an entirely new family of hydrophobic ionic liquids

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

150 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Aliquat A336®: a versatile and affordable cation source for an entirely new family of hydrophobic ionic liquids”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar