'Aid the victims of German fascism!': Transatlantic networks and the rise of anti-Nazism in the USA, 1933–1935

Forskningsoutput: Kapitel i bok/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
3 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”'Aid the victims of German fascism!': Transatlantic networks and the rise of anti-Nazism in the USA, 1933–1935”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora