Aggressive behavior: The role of genetic effects in conjunction with childhood maltreatment experiences The MAOA gene Polymorphism and the Dopamine Transporter DAT1

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarLicentiatuppsats

6 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Aggressive behavior: The role of genetic effects in conjunction with childhood maltreatment experiences The MAOA gene Polymorphism and the Dopamine Transporter DAT1”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology