Agglomeration tendency of a fluidized bed during addition of different phosphate compounds

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

11 Citeringar (Scopus)
13 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Agglomeration tendency of a fluidized bed during addition of different phosphate compounds”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Engineering

Chemical Engineering