Agglomeration tendency of a fluidized bed during addition of different phosphate compounds

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)
13 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Agglomeration tendency of a fluidized bed during addition of different phosphate compounds”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap