Ag-modified H-Beta, H-MCM-41 and SiO2: Influence of support, acidity and Ag content in ozone decomposition at ambient temperature

N. Kumar*, P. Konova, A. Naydenov, T. Salmi, D. Yu. Murzin, T. Heikillä, V.-P. Lehto

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

32 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ag-modified H-Beta, H-MCM-41 and SiO2: Influence of support, acidity and Ag content in ozone decomposition at ambient temperature”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Material Science