Aerogels from Cellulose Phosphates of Low Degree of Substitution: A TBAF·H2O/DMSO Based Approach

Christian B. Schimper, Paul S. Pachschwoell, Hubert Hettegger, Marie-Alexandra Neouze, Jean-Marie Nedelec, Martin Wendland, Thomas Rosenau, Falk Liebner

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Aerogels from Cellulose Phosphates of Low Degree of Substitution: A TBAF·H2O/DMSO Based Approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar