Advanced liposome-loaded scaffolds for therapeutic and tissue engineering applications

Ruoyu Cheng, Lili Liu, Yi Xiang, Yong Lu, Lianfu Deng, Hongbo Zhang, Hélder A Santos, Wenguo Cui

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

22 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Advanced liposome-loaded scaffolds for therapeutic and tissue engineering applications”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar