Advance Care Planning interventions for older people with early-stage dementia – a scoping review

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)
11 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Advance Care Planning interventions for older people with early-stage dementia – a scoping review”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions

Psychology