Adjustable hardness of hydrogel for promoting vascularization and maintaining stemness of stem cells in skin flap regeneration

X Sun, Hongbo Zhang, He J, R Cheng, Y Cao, K Che, L Cheng, L Zhang, G Pan, Ni P, L Deng, Y Zhang, HA Santos, W Cui

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

26 Citeringar (Scopus)
1 Nedladdningar (Pure)

Citera det här