Acylation of (R,S)-1-phenylethanol with ethyl acetate over an immobilized enzyme

Päivi Mäki-Arvela*, Serap Sahin, Kari Eränen, Dmitry Yu Murzin

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Acylation of (R,S)-1-phenylethanol with ethyl acetate over an immobilized enzyme”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar