Actor-Resource-Activity (ARA) model for studying Interactive Network Branding in business relationships

Forskningsoutput: Övriga bidrag

OriginalspråkOdefinierat/okänt
StatusPublicerad - 2017

Citera det här