Actor-Resource-Activity (ARA) model for studying Interactive Network Branding in business relationships

Nikolina Koporcic

    Forskningsoutput: Övriga bidrag

    OriginalspråkOdefinierat/okänt
    StatusPublicerad - 2017

    Citera det här