Active copper species in 1-butene skeletal isomerization: Comparison between copper-modified MCM-41 and beta catalysts

V. Nieminen, N. Kumar, J. Datka, J. Päivärinta, M. Hotokka, E. Laine, T. Salmi, D. Yu. Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

35 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Active copper species in 1-butene skeletal isomerization: Comparison between copper-modified MCM-41 and beta catalysts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi