Activation of serpentine for CO2 mineralization by flux extraction of soluble magnesium salts using ammonium sulfate

James Highfield*, Huiqi Lim, Johan Fagerlund, Ron Zevenhoven

*Korresponderande författare för detta arbete

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

  37 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Activation of serpentine for CO<sub>2</sub> mineralization by flux extraction of soluble magnesium salts using ammonium sulfate”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Kemiska föreningar

  Ingenjörs- och materialvetenskap