Activation of serpentine for CO2 mineralization by flux extraction of soluble magnesium salts using ammonium sulfate

James Highfield*, Huiqi Lim, Johan Fagerlund, Ron Zevenhoven

*Korresponderande författare för detta arbete

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

    37 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Activation of serpentine for CO<sub>2</sub> mineralization by flux extraction of soluble magnesium salts using ammonium sulfate”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Kemiska föreningar

    Ingenjörs- och materialvetenskap