Acid sites modulation of siliceous-based mesoporous material by post synthesis methods

Cristina Pizzolitto, Elena Ghedini, Somayeh Taghavi, Federica Menegazzo, Giuseppe Cruciani, Markus Peurla, Kari Eränen, Ivo Heinmaa, Atte Aho, Narendra Kumar, Dmitry Yu Murzin, Tapio Salmi, Michela Signoretto*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Acid sites modulation of siliceous-based mesoporous material by post synthesis methods”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar