Acid hydrolysis of O-acetyl-galactoglucomannan

Bright T. Kusema, Tea Tönnov, Päivi Mäki-Arvela, Tapio Salmi, Stefan Willför, Bjarne Holmbom, Dmitry Yu Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

25 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Acid hydrolysis of O-acetyl-galactoglucomannan”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Food Science