Acid catalytic effects in the chlorination of propanoic acid

Tapio Salmi*, Päivi Mäki-Arvela, Erkki Paatero, Rune Byggningsbacka

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Acid catalytic effects in the chlorination of propanoic acid”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Engineering

Chemical Engineering

Physics

Material Science