Acetylation of cellulose – Another pathway of natural cellulose aging during library storage of books and papers

Antje Potthast*, Kyujin Ahn, Manuel Becker, Thomas Eichinger, Mirjana Kostic, Stefan Böhmdorfer, Myung Joon Jeong, Thomas Rosenau

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

18 Citeringar (Scopus)
54 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Acetylation of cellulose – Another pathway of natural cellulose aging during library storage of books and papers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Chemistry

Material Science

Chemical Engineering