Accumulation of free and covalently bound microcystins in tissues of Lymnaea stagnalis (Gastropoda) following toxic cyanobacteria or dissolved microcystin-LR exposure

Emilie Lance*, Milla Riina Neffling, Claudia Gérard, Jussi Meriluoto, Myriam Bormans

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

51 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Accumulation of free and covalently bound microcystins in tissues of Lymnaea stagnalis (Gastropoda) following toxic cyanobacteria or dissolved microcystin-LR exposure”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agricultural and Biological Sciences

Immunology and Microbiology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Medicine and Dentistry