Accumulation of a peptide toxin from the cyanobacterium Oscillatoria agardhii in the freshwater mussel Anadonta cygnea

John E. Eriksson*, Jussi A.O. Meriluoto, Tore Lindholm

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

115 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Accumulation of a peptide toxin from the cyanobacterium Oscillatoria agardhii in the freshwater mussel Anadonta cygnea”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap