Academic writing workshop-ing to support students writing bachelor’s and master’s theses: A more-than-human approach

Sofia Jusslin*, Anna Widlund

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
31 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Academic writing workshop-ing to support students writing bachelor’s and master’s theses: A more-than-human approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Arts and Humanities

Computer Science