Academic writing workshop-ing to support students writing bachelor’s and master’s theses: A more-than-human approach

Sofia Jusslin*, Anna Widlund

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
27 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Academic writing workshop-ing to support students writing bachelor’s and master’s theses: A more-than-human approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Computer Science

Psychology

Social Sciences