Academic writing workshop-ing to support students writing bachelor’s and master’s theses: A more-than-human approach

Sofia Jusslin*, Anna Widlund

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
27 Nedladdningar (Pure)
Filter
Organisering av en arbetsgrupp eller workshop, arbetsseminarium, panel diskussion eller handledning

Sökresultat