Academic writing workshop-ing to support students writing bachelor’s and master’s theses: A more-than-human approach

Sofia Jusslin*, Anna Widlund

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Citeringar (Scopus)
86 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat