Absorption of Light in Finite Semiconductor Nanowire Arrays and the Effect of Missing Nanowires

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)
22 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Absorption of Light in Finite Semiconductor Nanowire Arrays and the Effect of Missing Nanowires”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Physics

Engineering

Chemistry

Chemical Engineering

Mathematics