ABOships - An Inshore and Offshore Maritime Vessel Detection Dataset with Precise Annotations

Bogdan Iancu*, Valentin Soloviev, Luca Zelioli, Johan Lilius

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

26 Citeringar (Scopus)
254 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”ABOships - An Inshore and Offshore Maritime Vessel Detection Dataset with Precise Annotations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Engineering

Computer Science