ABOships - An Inshore and Offshore Maritime Vessel Detection Dataset with Precise Annotations

Bogdan Iancu*, Valentin Soloviev, Luca Zelioli, Johan Lilius

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)
52 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”ABOships - An Inshore and Offshore Maritime Vessel Detection Dataset with Precise Annotations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Earth and Planetary Sciences

Computer Science