Abatement of amoxicillin and doxycycline in binary and ternary aqueous solutions by gas-phase pulsed corona discharge oxidation

Alexander Sokolov, Matilda Kråkström, Patrik Christoffer Eklund, Leif Kronberg, Marjatta Louhi-Kultanen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Citera det här