A systematic review of psychosocial risks for gambling and problem gambling in the Nordic countries

Johanna Nordmyr*, Anna Forsman

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A systematic review of psychosocial risks for gambling and problem gambling in the Nordic countries”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap