A 57Fe Mössbauer study on the FeSe and Fe(Se,Te) superconductors: Discontinuities in the hyperfine parameters at Tc

Johan Kaarle Mikael Lindén, Eeva Leena Rautama, Maarit Karppinen, Hisao Yamauchi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A 57Fe Mössbauer study on the FeSe and Fe(Se,Te) superconductors: Discontinuities in the hyperfine parameters at Tc”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Material Science