A 57Fe Mössbauer study of FeTe1-xSx

A. Sklyarova, J. Lindén*, E. L. Rautama, M. Karppinen

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A <sup>57</sup>Fe Mössbauer study of FeTe1<sub>-x</sub>S<sup>x</sup>”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi