A robust method for the estimation of kinetic parameters for systems including slow and rapid reactions—From differential-algebraic model to differential model

Tapio Salmi*, Esko Tirronen, Johan Wärnå, Jyri-Pekka Mikkola, Dmitry Murzin, Valerie Eta

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A robust method for the estimation of kinetic parameters for systems including slow and rapid reactions—From differential-algebraic model to differential model”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap