A review of acellular immersion tests on bioactive glasses – influence of medium on ion release and apatite formation

Amy Nommeots-Nomm, Leena Hupa, Dana Rohanová, Delia S. Brauer

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

12 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A review of acellular immersion tests on bioactive glasses – influence of medium on ion release and apatite formation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap