A proof of the Minkowski inequalities based on convex homogeneous functions

Seppo Karrila, Taewee Karrila, Alex Karrila*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A proof of the Minkowski inequalities based on convex homogeneous functions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mathematics