A performative paradigm for post-qualitative inquiry

Tone Pernille Østern*, Sofia Jusslin, Kristian Nødtvedt Knudsen, Pauliina Maapalo, Ingrid Bjørkøy

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

29 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A performative paradigm for post-qualitative inquiry”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap