A novel method of quantifying the u-shaped pores in SBA-15

Joakim Riikonen, Jarno Salonen, Marianna Kemell, Narendra Kumar, Dmitry Yu Murzin, Mikko Ritala, Vesa-Pekka Lehto*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

10 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A novel method of quantifying the u-shaped pores in SBA-15”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Material Science