A new polymer based catalytic material for liquid phase reactions

J. Aumo*, J. Lilja, P. Mäki-Arvela, D. Yu Murzin, T. Salmi, K. Ekman, R. Peltonen, M. Sundell, Hanna Vainio

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragKommentar/debattVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A new polymer based catalytic material for liquid phase reactions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Material Science

Chemical Engineering

Chemistry