A new look at the relationships between transformational leadership and employee attitudes: Does a high‐performance work system substitute and/or enhance these relationships?

Ehrnrooth Mats, Wilhelm Barner-Rasmussen, Koveshnikov Alexei, Maria Törnroos

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A new look at the relationships between transformational leadership and employee attitudes: Does a high‐performance work system substitute and/or enhance these relationships?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap