A modelling system for the exhaust emissions of marine traffic and its application in the Baltic Sea area

J. P. Jalkanen*, A. Brink, J. Kalli, H. Pettersson, J. Kukkonen, T. Stipa

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

222 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A modelling system for the exhaust emissions of marine traffic and its application in the Baltic Sea area”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences