A model for business value in large-scale agile and lean software development

Jeanette Heidenberg*, Max Weijola, Kirsi Mikkonen, Ivan Porres

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: Kapitel i bok/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A model for business value in large-scale agile and lean software development”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Ingenjörs- och materialvetenskap