A MILP optimization method for building seasonal energy storage: A case study for a reversible solid oxide cell and hydrogen storage system

Oscar Lindholm*, Robert Weiss, Ala Hasan, Frank Pettersson, Jari Shemeikka

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)
1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A MILP optimization method for building seasonal energy storage: A case study for a reversible solid oxide cell and hydrogen storage system”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap