A MILP-method for optimizing a preparative simulated moving bed chromatographic separation process

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A MILP-method for optimizing a preparative simulated moving bed chromatographic separation process”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Chemical Engineering