A Matter of Life or Death: A Survey Experiment on the Perceived Legitimacy of Political Decision-Making on Euthanasia

Henrik Serup Christensen, Staffan Himmelroos, Maija Setälä

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

  12 Citeringar (Scopus)
  94 Nedladdningar (Pure)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”A Matter of Life or Death: A Survey Experiment on the Perceived Legitimacy of Political Decision-Making on Euthanasia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Keyphrases

  Social Sciences