A low-cost paper-based platform for fast and reliable screening of cellular interactions with materials

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A low-cost paper-based platform for fast and reliable screening of cellular interactions with materials”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap