A highly stable and selective Pt-modified mordenite catalyst for the skeletal isomerization of n-butane

José Ignacio Villegas, Narendra Kumar, Teemu Heikkilä, Agáta Smiešková, Pavol Hudec, Tapio Salmi, Dmitry Yu Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

11 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A highly stable and selective Pt-modified mordenite catalyst for the skeletal isomerization of n-butane”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar