A handheld intelligent single-molecule binary bioelectronic system for fast and reliable immunometric point-of-care testing

Eleonora Macchia, Zsolt M. Kovács-Vajna, Daniela Loconsole, Lucia Sarcina, Massimiliano Redolfi, Maria Chironna, Fabrizio Torricelli*, Luisa Torsi

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

9 Citeringar (Scopus)
9 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A handheld intelligent single-molecule binary bioelectronic system for fast and reliable immunometric point-of-care testing”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Medicine and Dentistry