A genetic algorithms based multi-objective neural net applied to noisy blast furnace data

F. Pettersson, N. Chakraborti*, H. Saxén

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

202 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”A genetic algorithms based multi-objective neural net applied to noisy blast furnace data”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap